top of page
header mark 3.png

Energilagring

Genom att lagra solenergin som solpanelerna producerar kan man förbruka elen vid ett senare tillfälle - när man bättre behöver den.

Vi erbjuder nu även batterilagring i våra projekt.

Använd energin när solen har gått ner

Istället för att behöva förbruka eller sälja elen direkt när det produceras har energilagring blivit allt mer vanligt. Med batterilagring ges möjligheten att kunna lagra solenergin som solpanelerna producerar, och istället välja att förbruka elen vid ett senare tillfälle. Det finns både batterilösningar till anläggningar uppkopplade till elnätet eller om ni till exempel vill ha solceller och batteri på en stuga som ligger bortom elnätet – en så kallad off-grid lösning. 

För många handlar batterilösningar om att kapa bort effekttoppar som gör att man
kan ha en lägre huvudsäkring och därmed sänka sina fasta utgifter. Innan man tar beslut
kring en investering av batteri så kan det vara bra att göra en kartläggning av sin elförbrukningen.


OurLiving följer utvecklingen med batterilösningar och kan alltid erbjuda 
bra lösningar till våra kunder. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning som passar ert behov.

Det gröna avdraget för privatpersoner

Det gröna avdraget är en statlig subvention som svenska villaägare kan få vid installation av solceller och andra förnybara energikällor.

 

Från och med årsskiftet 2023 ges en skattereduktion för grön teknik upp till en maximal summa på 50 000 kronor per år och person enligt följande:

  • 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.

  • 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

  • 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

header2.png

Varför ska man investera i batteri?

Solceller
bottom of page