top of page

Solpaneler på industri
och fastighet

Med solceller produceras förnybar energi som bidrar till en hållbar framtid för vår planet.

Läs mer om hur du kan utnyttja såväl lutande som platta tak för solenergiproduktion.

Solpaneler sätter tomma ytor i arbete

Industrifastigheter, kommerisella och offentliga byggnader brukar ha många stora takytor. Därför kan man nästan alltid hitta ett optimalt ställe för en snygg och effektiv integration av solpaneler. Anläggningen anpassas med stor flexibilitet efter önskad design, energiproduktion och de byggnadstekniska förutsättningarna

 

När man väljer solpaneler till sin fastighet vill man hitta balansen mellan pris, effekt och kvalitet. Är det väldigt stora ytor som är tillgängliga, är det vanligare att använda sig av fler solcellspaneler med något lägre effekt till ett lägre pris.

Solpaneler på lutande tak

Den absolut högsta produktionen av solel får man när solcellerna luta mot söder, men det är inte alltid det som passar er energiprofil bäst. Väljer man att placera solcellerna mot öst & väst så får man en jämnare produktion som fördelas över hela dagen.


Naturligtvis så på befintliga byggnader så är det inte alltid man har möjlighet att påverka detta utan där får man jobba utifrån de satta förutsättningarna. 


Inför varje anläggning som ska installeras så gör vi en simulering där vi förutom solcellernas egenskap och beräknad produktion även lägger in närliggande byggnader, träd och andra förutsättningar på taket som kommer att påverka produktionen i form av skuggbildningar. 

Solpaneler på
platta tak

På fastigheter med platt tak så erbjuds det fina möjligheter för att investera i en solcellsanläggning. En av fördelarna är att man fäster anläggningen med tyngder – sk ballast system vilket inte gör någon påverkar på taket. Det som man behöver ha med sig är att säkerställa att taket kan hantera den ökade vikten som detta innebär. 

För fabriker eller industrier som idag har sin verksamhet igång under dagtid när solen strålar som mest skapar de perfekta förhållandena för att kunna både spara in på sina kostnader men även vara med och bidra till hållbar framtid och nå en bit på vägen för det Globala Målet: Hållbar energi för alla.

 

Beroende på förutsättningarna av elkonsumtionen samt taket så tar vi fram den bästa anläggningen för just era behov. Vill man analysera djupare så kan man också göra en energiberäkning på fastigheten som tittar på den exakta konsumtionen och därefter kan vi designa en anläggning som möter det. 

Läs mer om solceller

bottom of page