top of page
Header solenergi.png

Referens Solenergi

Öresundsbron

Markanläggning

Uppdragsbeskrivning:

500 kWp solcellsanläggning

Med start 2018 projekterade och levererade SolarFuture en 255 kWp-anläggning till Öresundsbrokonsortiet – placerad mellan järnväg och betalstationen vid den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Under sommaren 2021 så byggdes den första etappen ut med en etapp till så att anläggningen totalt producerar 500 kWp.
Solcellsanläggningen är en del av en större energioptimering kring bron och de administrativa byggnader som ingår i verksamheten. Uppdraget omfattade mycket speciella krav kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och anpassning till landskapsbild och säkerhet. Installationen omfattar tuffa krav med nära förbipasserande höghastighetståg, utsatt marin miljö med salter och kraftiga vindar samt helautomatisk övervakning, drift och underhåll. Byggarbetsplatsen är särskilt riskfylld med speciella skyddsaspekter, stor närhet till störande tåg- och biltrafik, som medför extra ordinära försiktighetsmått och samordningskrav, en grundlig säkerhetsanalys med platsanpassad kontroll, utbildning och instruktioner till samtliga medarbetare innan arbetet kunde påbörjas.

Anläggningen applicerades i landskapet integrerat längs en sluttning med lutning mot söder och med svarta solceller anslutna till robusta växelriktare med ett inbyggt övervakningssystem. Monteringssystemet är speciellt utformad och designad för att klara den krävande miljön med alla unika påfrestningar och krav samt samtidigt skapa ett naturligt inslag i den rådande landskapsbilden.

Paneltyper:

Antal paneler: 

Växelriktare:

Anläggningens area:

Total effekt:

Produktion (ca):

Besparing av CO2:

Montagesystem:

Panelplacering:

Panellutning:

Monokristallin 295/ 385 W

864 st & 636 st 

3 fas 36 kW / 40kW med 8 MPPT

2.700 m2

500 kWp

520 000 kWh/ år

281 000 kg/år

Markanläggning

Söder

30°

bottom of page