top of page

Åsbohus ny kund

Compare-IT och OurLiving fortsätter att skaffa nya kunder till sin plattform, denna gång Åsbohus och samtliga deras hus. Detta är ytterligare en SaaS-affär som ligger i linje med bolagets ambitioner.

Åsbohus bygger nyckelfärdiga hus och bolaget kommer att använda samtliga moduler på samtliga hus för att spara tid och minska risker för missförstånd mot slutkund. Affären innebär att samarbetet kommer att starta i Q3 och plattformen rullas därefter ut efterhand som husen slutförs och säljs.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

-”Åsbohus är ytterligare en kund till vår plattform och dessutom med SaaS som ett av intäktsslagen och det är vi väldigt glada över. Det är en stor potential och vi ser fram emot att få igång samarbetet och verkligen driva nytta och värde åt Åsbohus. Att få allt i samma app kommer göra kundresan mycket smidigare”

Comments


bottom of page