top of page

Ökat fokus på energi och hållbarhet

Compare-IT aviserar att bolaget kommer att ge ökat fokus åt att mer kraftfullt ta sig in i energi-området med tydliga hållbarhetsaspekter. Detta sker som ett led i ambitionen att förenkla fastighetsbranschens och människor vardag genom digitalisering av fastigheter och boende.

Redan idag erbjuder bolaget ett antal tjänster som effektiviserar driften, drar ner kostnaderna och sparar på energin. Exempel på detta är bolagets smarta hem där ”bortaknappen” medför att boendet och fastigheten går ner i sparläge och dessutom på ett tryggt och säkert sätt. Compare-IT:s plattform digitaliserar också driften vilket gör att mindre energi behöver läggas på att trycka upp fysiska bopärmar, tillvalsbroschyrer m.m. Dessutom har Compare-IT nyligen ingått samarbeten inom energi-området.

Bolaget har nu beslutat att förstärka resan mot fler digitala tjänster som bidrar till hållbarhet och mer effektivt energi-användande. Detta sker genom att förstärka redan befintliga funktioner och erbjudanden men framför allt att utveckla och komplettera med bredare erbjudande. Detta innefattar, förutom egen utveckling, även potentiella samarbeten och förvärv.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar: ”Där världen och inte minst fastighetsindustrin befinner sig så känns detta som ett helt naturligt steg och för oss är det inget nytt eftersom vi redan har ett starkt erbjudande inom energi-effektivisering och hållbarhet. Nu stärker vi fokus på dessa delar och fortsätter att driva tillväxt. Området är hur spännande som helst och dessutom efterfrågat av våra kunder i väldigt hög grad.”

Comments


bottom of page