top of page

Beslut vid årsstämma 31 maj 2023

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen. Närvarande aktieägare på stämman representerade 35,52% av de totala rösterna i bolaget.


Klicka på länken för att läsa sammanfattningen av de beslut som fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Klicka här för att läsa hela pressreleasen
Comments


bottom of page