Bokslutskommuniké – investeringar och finansiering utgör grund för tillväxt, SaaS och förvärv

OurLiving-Logotype-green-RGB.png