Compare-IT genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med företrädesemissionen

OurLiving-Logotype-green-RGB.png