top of page

Compare-IT ingår samarbete med Axyer AB

Compare-IT har ingått samarbete med den nya diskussionsplattformen Axyer, för att erbjuda aktieägarna säkrare diskussioner med verifierade medlemmar.

Detta är ett sätt att värna om aktieägarna genom att säkerställa att information som skrivs om bolaget, skrivs av verifierade medlemmar, och att aktieägare ska basera sina resonemang på fakta och evidens som inte störs av försök till manipulation.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

-”Genom detta samarbete signalerar vi till aktieägarna att vi är måna om deras investering och att dem ska kunna följa oss på ett strukturerat sätt med bred information om Compare-IT som noterat bolag. Digitaliseringen har verkligen nått aktiemarknaden och vi vill ge aktieägarna en ärlig chans att ha berikade diskussioner med andra verifierade aktieägare och investerare. Vi ser även Axyers företagskort som en utmärkt yta att synliggöra information om Compare-IT på ett överskådligt sätt. Både för befintliga som nya möjliga aktieägare.”

Carl-Marcus Aman, affärsansvarig Axyer kommenterar:

-”Vi ser fram emot samarbetet med Compare-IT, och hoppas kunna trygga aktieägarna ytterligare och att dem ska kunna följa sin investering på ett tydligt sätt genom att Compare-IT förtydligar och kommunicerar material i Axyers plattform.”

Comments


bottom of page