top of page

Compare-IT:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b”]

Den 4 april 2017 avslutades teckningsperioden i Compare-IT:s spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Spridningsemissionen om 10 MSEK tecknades till 96 MSEK fördelat på 1 850 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 955 procent.

Styrelsen avser att den 10 april 2017 fatta beslut om att utnyttja en överteckningsemission på 2 MSEK samt besluta om tilldelning. Genom spridningsemissionen och överteckningsemissionen emitteras aktier för totalt 12 MSEK, vilket innebär att Compare-IT tillförs cirka 11 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1 MSEK. Besked om tilldelning till banker och nätmäklare samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 15.

VD Kerstin Lindqvist Toms kommenterar:

– Vi är överväldigade av emissionsutfallet och vill börja med att hälsa alla nytillkommande aktieägare välkomna till Compare-IT. Vi är väldigt glada över den fina respons som vi har fått under vår teckningsperiod och att så många tror på vår vision att smarta hem är till för alla. Det ger oss motivation att fortsätta arbeta hårt för att utveckla bolaget vidare. Kapitalet som emissionen inbringar kommer under det närmaste året främst användas till att förstärka vår sälj- och marknadsorganisation och vidareutveckla ytterligare funktionalitet i våra produkter. Vi ser nu med stor tillförsikt fram emot ett fortsatt spännande och intensivt 2017.

Tilldelning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 700 aktier. Styrelsen avser att, med stöd av de tilldelningsprinciper som angivits i noteringsmemorandumet, allokera tio procent av det totala emissionsbeloppet till så kallade strategiska investerare. Sådana strategiska investerare anses i första hand vara anställda på Compare-IT och närstående samarbetspartner. Tilldelning av aktier till strategiska investerare kommer att presenteras för AktieTorget.

Första dag för handel

Första dag för handel i Compare-IT:s aktie på AktieTorget är planerad till den 3 maj 2017.

Aktiens kortnamn: COMPIT Aktiens ISIN-kod: SE0009606593

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen, inklusive överteckningsemissionen, har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Compare-IT att uppgå till 7 149 000 aktier och aktiekapitalet kommer uppgå till 714 900 SEK.

Projektledare och emissionsinstitut

Compare-IT har använt InWest Corporate Finance AB som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Aktieinvest FK AB har agerat som emissionsinstitut i samband med emissionen.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630 E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson Ordförande, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-181 982 E-post: jeanette@compare-it.se

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Commentaires


bottom of page