top of page

Compare-IT ska byta namn till OurLiving

Dagens ordinarie bolagsstämma beslutade enhälligt att ändra bolagsnamnet från Compare-IT Nordic AB till OurLiving AB.

I slutet av 2021 förvärvades OurLiving AB av Compare-IT. Styrelsen har sedan dess tagit beslut om att fusionera in OurLiving AB i Compare-IT Nordic AB. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart senare under 2022.

Som beslutsförslag till ordinarie bolagsstämma föreslog styrelsen att bolaget ändrar bolagsnamn från Compare-IT Nordic AB till OurLiving AB under 2022. Styrelsen anser att Compare-IT som namn är daterat och inte tillräckligt väl beskriver dagens verksamhet. OurLiving AB sammanfattar på ett tydligare sätt att bolaget jobbar inom fastighetsindustrin med både boende och fastigheter och det finns en tydlig hållbarhetsaspekt i namnet. Med förändringen markerar dessutom bolaget början på en ny era där man skapar en grund för tillväxt.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

-”För oss är det viktigt att känna att vi är på en resa där vi driver tillväxt, SaaS och tar en tydlig position inom Proptech och namnbytet är en viktig förändring för att markera vår resa. Vi tycker OurLiving känns fräscht och greppar både boendet och livet i en fastighet men innefattar också en gemensamhet och en tydlig hållbarhetsaspekt”

Läs hela inlägget här: Compare-IT ska byta namn till OurLiving

Comments


bottom of page