top of page

Compare-IT ställer ut och VD Henrik Jarl talar på fastighetsmässa

Compare-IT deltar och ställer ut på Fastighetsvärldens stora event den 9 november i Bryggarsalen, Stockholm. Dessutom anlitas bolagets VD Henrik Jarl som talare på eventet.

På eventet kommer Henrik Jarl att berätta om hur Compare-IT tillför värde till fastigheter och varför tillväxt och SaaS är viktiga delar för bolaget. Bolaget kommer också ha en monter och personal på plats för att berätta mer om företaget och nå befintliga och nya kunder.

Commentaires


bottom of page