Compare-IT tillförs 5,25 miljoner kronor genom en övertecknad riktad nyemission av 2 999 998 aktier

OurLiving-Logotype-green-RGB.png