top of page

Delårsrapport januari – mars 2021

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ text_text_color=”#3b3b3b”]Hög digitaliseringstakt och stor efterfrågan utgör grund för tillväxt.

På grund av att det finansiella året ändrats till kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i december 2020, jämförs perioden januari – mars 2021 med perioden februari – april 2020. Totala intäkter har ökat till 1 913 tkr jämfört med 1 241 tkr, trots att nettoomsättningen minskade från 1 161 tkr till 796 tkr.

EBITDA stärktes, -448 tkr för perioden januari – mars jämfört med -717 tkr februari – april 2020. Personalkostnader och avskrivningar har ökat, medan varulagret har mer än halverats. Under perioden har stora delar av bolagets eget lager, av ingående komponenter i Smart Homeline, sålts till elektroniktillverkaren för att gå in i produktionen. Detta beror på att bolaget beviljats omställningsstöd och bidrag för korttidspermitteringar till följd av pandemipåverkan. Korttidspermitteringsstödet gäller för hela kvartalet och uppgick till 285 tkr och omställningsstödet för jan – februari uppgick till 769 tkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 1. Wästbygg projektet – tilläggsbeställning. Beställningen av Smart Homeline från Compare-IT utökades till ett värde av SEK 164 tkr till det unika bostadsprojektet på Brunnshög i Lund. Totalt ordervärdet på projektet uppgår därmed till 939 tkr.

 2. Compare-IT och Srenity Solutions tecknade ett samarbets- och integrationsavtal. Tekniken utvärderas i en första fas i Heimstaden piloten.

 3. Ny VD, Henrik Jarl tillträdde den 13 januari 2021. Henrik har stor kompetens från digitalisering och transformation av olika branscher.

 4. Henrik Jarl tecknade fullt ut sitt optionsavtal om totalt 800 000 optioner. Priset per teckningsoption var 0,18 kronor med en strikekurs på 1,61 kr / aktie baserat på snittkurs på 1,08, allt enligt Black & Scholes modellen.

 5. Bolaget ansökte och fick beviljat omställningsstöd för januari – februari 2021. Bolaget har också ansökt om och fått beviljat stöd för korttidspermittering för perioden januari – mars.

 6. Fastighetssverige – Henrik Jarl intervjuades och berättade mer om digitalisering och smarta hem: https://www.fastighetssverige.se/artikel/smarta-hem-det-ar-nu-det-hander-38799

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 1. Aqua Floating Group valde Smart Homeline som standard i sina sjövillor. Till en början gäller det 12 st arkitektritade sjövillor och det planeras för ytterligare 52 sjövillor i AquaVillage i Västervik.

 2. På grund av signifikant brist på virke och därmed ökade materialkostnader för trähustillverkarna blir Smart Homeline tillval hos VästkustStugan AB. Compare-IT meddelar samtidigt att man utvecklar samarbetet med utökad marknadsföring samt utökad funktionalitet i erbjudandet.

 3. Villabladet Sydväst publicerade ett reportage om Compare-IT och samarbetet med Västkuststugan, https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=70639.

 4. Pilotprojektet med Heimstaden sattes igång och Compare-IT genomförde installationen i hyreslägenheterna.

 5. En första order lades från Västerviks Elektriska på styrsystem till landfast bostadsprojekt, totalt ordervärde ca 130 tkr.

 6. Fastighetsnytt och Stora Bostadsdagen valde att anlita Henrik Jarl som talare. Henrik talade om digitalisering och smarta hem. https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=70417.

 7. Smart Homelines trådlösa erbjudande utökades med trådlösa rökdetektorer och läckagesensorer. Produkterna finns tillgängliga via webbshopen www.smarthomeline.se/shop/.

 8. Compare-IT sökte ytterligare utvecklingsresurs för att tillgodose marknadens efterfrågan på utökade funktioner och tjänster för effektiv fastighetsförvaltning.

 9. Compare-IT tillfördes 5,25 miljoner kronor genom en övertecknad riktad nyemission av 2 999 998 aktier med kapitalstarka aktieägare som kan följa Bolaget i dess tillväxtresa

För komplett delårsrapport, se pdf

Denna information är sådan information som

Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Henrik Jarls försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comentarios


bottom of page