top of page

Delårsrapport Q2 – Stark SaaS-utveckling

Under kvartalet har bolaget tagit nästa steg i tillväxtfasen med en riktigt stark SaaS-utveckling, där förvärvet av OurLiving redan har gett en tydlig effekt.

Väsentliga händelser under första kvartalet ·OurLiving blir central del i Malmös nya prestigeprojekt ”Skimra”.

·Inleder samarbete med NODA kring energilösningar.

·Beslut tas att skifta bolagsnamn från Compare-IT till OurLiving under hösten 2022.

·Ny affär med Peab Bostad, avtalsvärde ca 681 tkr och ny kund i Åsbohus.

·Skatteverket beslutar om återbetalning av omställningsstödet, totalt 1 192 tkr.

·

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·Nya SaaS-leveranser till Reformhus, 3-Hus och Optimala Hem samt smarta hem-order från WeConstruction

·Nästa generations Proptech-plattform och app lanseras

Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 5% respektive 12% under halvåret. Genom investeringar i plattformen 2021/2022 har vi breddat erbjudandet i syfte att bli mer attraktiv som leverantör. Vi har kommunicerat och fokuserat mycket kring SaaS och nu får vi efterfrågad effekt. 2021 hade bolaget i princip inga SaaS-intäkter. Under det första halvåret 2022 så uppgår andelen SaaS-intäkter till 21% av den totala nettoomsättningen.. OurLiving-förvärvet har stärkt SaaS-affären och den har även gett andra positiva effekter. Vi har ett bredare erbjudande som ger ett starkt momentum och bra efterfrågan. Nu anställer vi ytterligare säljresurser för att fortsätta driva tillväxt.

Stort behov av digitalisering på marknaden

De flesta kunder och aktörer i branschen vill ha relevanta funktioner och helhetslösningar från färre leverantörer. Detta ger företaget, genom sin investering i funktionalitet, en stark position och det vi vill fortsätta att utveckla. Vi vill ta en position på marknaden där vi driver branschen till att våga ta steget att digitalisera sin verksamhet. Senast i slutet på juli skrev jag en debattartikel¹ som blev publicerad i en rad medier. Jag trycker på att bygg- och fastighetsbranschen måste ha ett större fokus på driftskostnader och därmed fokus på digitalisering. Digitaliseringen ger dessutom ett mer attraktivt boende, utöver en mängd andra positiva aspekter.

Färdigställandet av bostäder beräknas fortsätta att öka från ca 53 000 under 2021 till en prognos på 62 000 under 2022 som sedan ökar ytterligare till 64 000 under 2023². Trenden kan vi dra nytta av och ambitionen är att göra vår digitala plattform till den naturliga lösningen på fastighetsbolagens behov att minska driftskostnaderna och därmed effektivisera förvaltningen. På så sätt skapar vi fortsatt tillväxt av bolagets SaaS-intäkter.

Skatteverket

Under kvartalet begärde Skatteverket återbetalning av hela omställningsstödet som utbetalats under 2020/2021. Detta trots att bolaget har uppfyllt alla kriterier under ansökningsperioden och fått pengarna utbetalda av myndigheten. Det är olyckligt att grunderna för själva ansökan har varit otydliga, men också att Skatteverkets bedömning av pandemins effekter blir subjektiv och ensidig. Under pandemin har bolaget noggrant utvärderat varje enskild ansökningsperiod och valde också att gå ifrån statliga stöd under pandemin när man ansåg att bolaget återigen kunde bedriva en någorlunda normal verksamhet. Hela omställningsstödet är på 1 191 661 kr och det återbetalades under perioden.

Nytt bolagsnamn, samarbeten och förvärv

För att markera ett ordentligt avstamp i vår tillväxtresa, så kommer vi under hösten att byta namn från Compare-IT till OurLiving. Vi vill att varumärket ska förmedla en inkluderande känsla, hållbarhet samt inte minst gemenskap som vi också vill överföra på befintliga och nya partners.

Förvärv är fortfarande högt på vår agenda och vi är noggranna med att säkerställa att möjliga förvärv ligger i linje med vår strategi att vara en leverantör med ett komplett erbjudande som gör oss till en helhetsleverantör.

Henrik Jarl VD Compare-IT Nordic AB

Klicka här för att komma till kvartalsrapporten

Kommentare


bottom of page