top of page

Delårsrapport Q3, jul - sep 2023

- OurLiving mot positivt kassaflöde och tar en ledande position med förvärvet av Boappa


OurLiving har som ambition att nå ett positivt kassaflöde i verksamheten samt att bli lönsamma under nästa år. Bolaget fortsatte att växa med en nettoomsättning på 3,7 MSEK under kvartal 3 vilket är en tillväxt på 482% samt kraftigt förbättrad EBIT. Med hjälp av förvärvet av Boappa efter periodens utgång så tar OurLiving dessutom en ledande position inom boendeappar.

Tredje kvartalet

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 700 (767) TSEK. - Koncernens EBITDA uppgick till –2 753 (-2 641) TSEK. - Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,081 (-0,183) SEK. Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,079 (-0,180) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·Nytt betydande ramavtal med Vasakronan

·Order på digitala lösningar från HSB Sundsfastigheter, 3Hus, Skanska och Reformhus

·Installation av förnybar energi genomförd på det Kungliga Slottet

·Order på förnybar energi från Thage i Skåne AB, ordervärde 0,5 MSEK

Väsentliga händelser under 2023

·Väsentliga ordrar på förnybar energi, bl. a från Statens Fastighetsverk med totalt ordervärde 6,4 MSEK

·OurLiving genomför en riktad nyemission om ca 3,1 MSEK

·OurLiving etablerar sig inom energilagring

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·Boappa AB förvärvas av SBAB Bank AB och OurLiving blir ledande aktör inom boendeappar

·Utrullning av den helt unika digitala projektleveransen inom solenergi är påbörjad

Under året har OurLiving kommunicerat sina ambitioner om kraftig tillväxt och har uppnått intäkter på 18,1 MSEK t o m kvartal 3 (+716%). Vårt tillväxtfokus har dessutom kompletterats med kraftigt fokus på att nå ett positivt kassaflöde i verksamheten samt lönsamhet och vi närmar oss. Under nästa år räknar vi med att nå vårt mål.


Ledande inom digitalisering av fastigheter

Förvärvet av Boappa driver på digitaliseringen och vi är nu marknadsledande inom boendeappar och tar också en ledande position inom digitalisering av fastigheter. Ambitionen med förvärvet är att skala upp SaaS-försäljningen och att vara kassaflödespositiva även i dotterbolaget. Boappa har dragits med kraftiga förluster och när nu OurLiving tar över så skär vi kraftigt i kostnaderna och vi räknar med att ta med endast två medarbetare. Kostnader för uppsägning av resterande personal och andra avvecklingskostnader tas av säljaren och köpeskillingen är satt till 1 kr vilket gör att vi snabbare kan nå ett positivt kassaflöde. Inom OurLiving-gruppen har vi ett fantastiskt team som kan stötta och hjälpa Boappa att skala och effektivisera verksamheten. OurLiving tillträder Boappa den 30 november.


Rekordstor offererad volym inom B2B

Många aktörer på solenergi-marknaden kämpar just nu med stor konkurrens och lägre efterfrågan från privatpersoner i en orolig B2C-marknad. OurLiving ser också en nedgång i B2C-försäljningen men med tanke på bolagets fokus på B2B och en rekordstor offererad volym så kommer vi fortsätta att växa – vi ser ingen avmattning inom B2B.

I kvartal 3 har vi sett ett par projekt skjutas in i i kvartal 4 och vi slutförde flera projekt under perioden, inte minst det på Stockholms Slott och med en väldigt nöjd beställare. Vi tar en unik position på marknaden med våra fantastiska referenser och nu använder vi dessutom vår digitala OurLiving-plattform inom solenergi. Digitaliseringen gör att vi sticker ut!


Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Kvartalet summeras med en kraftig tillväxt i nettoomsättning för koncernen. Nettoomsättningen för Q3 var 3 700 tkr (+482%) och EBITDA– 2 781 tkr (+ 5%). Faktorer som påverkar EBITDA är att vi slutat aktivera utvecklingskostnader under 2023 samt att vi ser helårseffekter på ökning i personal i OurLiving samt personal som tillkommit under året i Solarfuture. Bedömningen är att EBITDA kommer stärkas framöver. EBIT är kraftigt förbättrat och var – 3 143 tkr (- 60%). Vår prognos om att nå minst 30 MSEK i nettoomsättning kvarstår med tanke på nuvarande offertvolym och en orderstock på 7,9 MSEK vid periodens slut. Under kommande perioder räknar vi dessutom med att stärka kapitaliseringen av bolaget.


Positivt kassaflöde och en hållbar framtid!

Ett stenhårt fokus på positivt kassaflöde och satsningar på vår digitala plattform samt inom hållbarhet ska ta oss in i framtiden där lönsamhet följer med. Vi tar för oss och det visar vi inte minst genom vårt senaste förvärv av Boappa. Vi tar en ledande marknadsposition och växlar upp digitaliseringen inom solenergi där vi ser en stor efterfrågan från våra kunder. Vi växer och går mot lönsamhet och positivt kassaflöde. Allt detta skapar aktieägarvärde och en stark framtid!


Henrik Jarl

VD OurLiving AB

Comments


bottom of page