top of page

Förvärv av Solarfuture i Sverige AB

Uppdaterat: 28 dec. 2022

OurLivings moderbolag Compare-IT Nordic AB meddelar idag, den 5 oktober 2022, att Bolaget har undertecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i solenergibolaget Solarfuture i Sverige AB.


Bakgrund till och motiv för Förvärvet

Compare-IT har tidigare annonserat att Bolaget avser expandera in i energisektorn. Syftet med detta initiativ är att erbjuda alternativ energiproduktion till lägre kostnad och som en enhetlig lösning för visualisering av energiförbrukning. Proptech-branschen är fragmenterad och är i behov av konsolidering med aktörer som tillsammans erbjuder en helhetslösning. Här finns ett gap för Compare-IT att fylla. Compare-IT kommer, som ett SaaS-bolag (Software as a Service), fortsätta att jobba med öppna partnerskap och samarbeten. Fler förvärv planeras att komplettera detta.


Kommentarer från Henrik Jarl, VD Compare-IT / OurLiving

”Vår strategi, som ett Proptech-bolag, är att effektivisera bygg- och fastighetsbranschen genom digitalisering. Genom förvärvet av Solarfuture i Sverige AB tar vi nu ett kraftfullt steg in i energi-sektorn och där finns det ett stort behov av digitalisering. Grön energi är i sin linda och förvärvet av Solarfuture ger oss en konkurrensfördel och position att bygga vidare från. Dessutom breddar vi vår kundbas, kompetens och organisation där Solarfuture-teamet kommer att passa väldigt väl in i Compare-IT familjen."


Kommentarer från Leif Liljebrunn, Styrelseordförande Compare-IT / OurLiving

”Drivet av ett ökat fokus på hållbarhet och energieffektivisering ligger vår satsning på energi helt i linje med vår strategi att agera som en komplett leverantör till branschen. Det finns en stor potential att minska energianvändningen i fastighetsbranschens befintliga bestånd. Genom våra tjänster och innovativa lösningar vill vi vara en naturlig partner för de inom fastighetsbranschen som redan ligger långt framme eller de som har ambitionen att ta sådana steg."Comments


bottom of page