top of page

Intervju med ny styrelseledamot Torbjörn Sahlén

Uppdaterat: 14 dec. 2022


Torbjörn är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som mindre entreprenörsdrivna bolag.

Torbjörn är civilekonom och har en magisterexamen i Internationell Finansiering från Lunds Universitet. För att även våra aktieägare skall lära känna Torbjörn bad vi honom svara på ett par frågor om sin roll i styrelsen och vad han ser sig kunna tillföra.

På frågan hur Torbjörn fick upp ögonen för Compare-IT och varför han valde att investera i bolaget berättar Torbjörn att han sedan tidigare jobbar med flera bolag som ligger långt fram inom digitalisering och har en stor utvecklingspotential. Givetvis scannar han av marknaden regelbundet och Compare-IT dök upp på radarn för ett tag sedan som ett lovande och intressant bolag. Efter en analys bekräftades hans initiala känsla och därefter så valde Torbjörn att investera i emissionen i somras.

Vad krävs då enligt Torbjörn för att lyckas på smarta hem marknaden och vilka förutsättningar har Compare-IT jämfört med andra aktörer? Man måste ha ett erbjudande som är tilltalande för alla parter i värdekedjan. Från konsumenten som får ett enklare och säkrare hem med bättre komfort, till fastighetsägare som effektivt kan automatisera en massa funktioner och spara pengar, till installatören som får ett attraktivt komplement till sin installation. Och så miljön förstås, lösningen måste göra det möjligt att spara energi och förbättra miljön. Compare-IT har med sitt fokus på en trådbunden koppling ett överlägset erbjudande som ger ett mervärde för alla inblandade. Man måste komma ihåg att stabilitet, hög tillgänglighet i systemet och trygghet är helt avgörande. Det får du helt enkelt inte med tveksamma trådlösa uppkopplingar. Compare-IT:s lösning med en bas i en säker digital trådbunden dragning garanterar bästa funktionen och levererar dessutom på förutsättningarna som nämnts. Sen måste man vara ödmjuk inför en bransch, som ännu inte är fullt ut etablerad och det därmed inte finns givna standarder.

Det var utmaningen och möjligheten med bolaget som gjorde att Torbjörn tackade ja till ledamotsrollen. Torbjörn betonar att Compare-IT har ett fantastiskt erbjudande, men att bolaget är litet och mycket arbete kvarstår. Torbjörn har med sig lång erfarenhet av att jobba med utveckling av bolag som befinner sig just i denna situation och betonar att han jobbar med att utveckla framgångsrika bolag och att bygga värde. Sina erfarenheter från andra bolag tar han med sig till teamet på Compare-IT. Torbjörn ser framemot att vara med och dela med sig och hjälpa Compare-IT att växa och bli ett större bolag, som kan komma kunderna till nytta.

Avslutningsvis vill Torbjörn förmedla att han tycker att Compare-IT är välrustat för och ligger i framkant med sitt unika erbjudande för smarta hem, en marknad som bara är i sin linda. Att vara en del av och se bolaget växa är något som han verkligen ser fram emot.

Comments


bottom of page