top of page

Lyckat pilotprojekt banar vägen för ökad digitalisering

Ett pilotprojekt som genomförts under våren har under veckan slutförts med goda resultat. OurLiving kommer nu att fortsätta sin satsning på digitalisering av sina solenergiprojekt och således påbörja fler leveranser där digital projektdokumentation och kommunikation fortlöper.Pilotprojektet angående en solenergianläggning till en bostadsrättsförening i Hemmeslöv har nu avslutats med goda resultat då det visar sig effektivisera, digitalisera och klimatkompensera tidigare långdragna och manuella processer. I pilotprojektet har all nödvändig dokumentation om solenergianläggningen, som egenkontroll, produktblad, garantier, drift och underhåll m.m. levererats digitalt via OurLivings plattform och app till medlemmar i föreningen. OurLiving har även kommunicerat ut uppdateringar och nyheter om solenergianläggningen genom den digitala plattformen för att förenkla processen samt öka digitaliseringen ytterligare.


Läs mer om pilotprojektet här

HENRIK JARL, VD OURLIVING AB KOMMENTERAR:

-" Med över 10,000+ registrerade användare har vi möjlighet att nå ut med samma erbjudande till många bostadsrättsföreningar som är i behov av att sänka elkostnaderna i fastigheten. Dessutom har vi ett bra nätverk av bostadsutvecklare som kan implementera solenergi redan vid byggstart och på så sätt implementera flera delar av vårt totala erbjudande ”

OurLiving har många års erfarenhet av att leverera digitala lösningar till bostadsrättsföreningar i Sverige. Efter det lyckade pilotprojektet kommer bolaget nu at


t satsa ytterligare på digitaliseringen som nu även innefattar solenergi utöver en mängd andra funktioner i OurLivings plattform. Genom integrationen kan bolaget arbeta mer effektivt och klimatsmart och samtidigt utvidga sitt erbjudande för nuvarande kunder.Comments


bottom of page