top of page

Ny affär med Peab Bostad

Compare-IT knyter en stor affär med Peab Bostad med ett totalt avtalsvärde på nästan 700 tkr. Peab använder OurLiving plattformen, inklusive det smarta hemmet, för sitt projekt BRF Vevaxeln i Trollhättan.

De båda bolagen har redan ett etablerat samarbete i Region Väst och detta utvidgas nu till projektet i Trollhättan med totalt 33 lägenheter som utrustas med smarta funktioner. Dessa tjänster integreras i OurLiving plattformen där Peab även väljer att inkludera bopärm och kommunikationsmodulen. Det totala avtalsvärdet är 681 155 kr. Projektet och avtalet är villkorat med investeringsförbehåll och att fastigheten faktiskt uppförs och slutgiltigt beslut tas i slutet på 2022 eller i början på 2023.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

-”Genom att utöka samarbetet med Peab Bostad så fyller vi de behov som finns i det fina projektet i Trollhättan. Att en så stor och viktig kund väljer att fortsätta och utvidga samarbetet känns såklart jättebra och visar att vi har rätt plattform som kan skalas upp med olika typer av funktioner där allt integreras i en och samma app. Nu ser vi fram emot att genomföra projektet med förhoppning om att utvidga samarbetet ännu mer och fortsatt med fokus på SaaS”

Comments


bottom of page