top of page

Ny försäljningsprognos – minst 30 MSEK för 2023

OurLiving annonserar idag att bolaget siktar på en nettoomsättning för 2023 på minst 30 MSEK. Den framtida positiva utvecklingen beräknas nås genom stark försäljningstillväxt för B2B samt synergier mellan de olika bolagen i koncernen. Liksom bolaget tidigare har annonserat så beräknas lönsamheten successivt förbättras.

I kvartalsrapporten som släpptes för ca en vecka sedan så ökade nettoomsättningen med 675% till drygt 7 MSEK för kvartal 1. Nettoomsättningen beräknas fortsätta växa den närmaste tiden, inte minst med nya B2B-affärer som är bolagets fokus. Under kvartal 1 har fokus lagts på att lägga en grund för att skapa ytterligare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Med tanke på kraftig tillväxt, väldigt ambitiösa planer framåt samt synergier mellan koncernbolagen så räknar OurLiving med en fortsatt stark tillväxt under 2023 vilket gör att bolaget siktar på en nettoomsättning på minst 30 MSEK och att bolagets finansiella position stärks.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

– ”Vi har gjort stora förändringar under 2022 och lagt en väldigt fin grund för tillväxt under 2023. Under de sista månaderna har vi tagit hem ett antal större affärer och vi räknar med att öka tempot ytterligare. Det blir en händelserik vår med signifikant tillväxt och därför tar vi nu sikte mot att nå en nettoomsättning på minst 30 MSEK.”

Denna information är information som OurLiving är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl 08:37.


Comments


bottom of page