top of page

Ny order på solenergianläggning, totalt ordervärde ca 900 tkr

På beställning av Eber Fastigheter AB har OurLiving fått order på en solenergianläggning åt en lager- och kontorsbyggnad i Fosie, Malmö. Ordervärdet uppgår till ca 900 tkr.Solenergiprojektet kommer att utföras av OurLivings dotterbolag Solarfuture i Sverige AB under sommaren 2023. Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning och avprovning av en komplett och driftfärdig solcellsanläggning på ett lager- och kontorsbyggnad i Fosie.MICHAEL KATINA, VD EBER FASTIGHETER AB KOMMENTERAR:

-"Vi är glada över att kunna installera den första solenergianläggningen på våra fastigheter, och efter en noggrann marknadsanalys kom vi fram till att Solarfuture i Sverige AB skulle vara den bästa partnern för oss. Nu ser vi fram emot att projektet ska påbörjas!"


MIKAEL KARLSSON, VD SOLARFUTURE I SVERIGE AB KOMMENTERAR:

-"Anläggningen kommer producera cirka 88 000 kWh per år och kommer att anpassas med stor flexibilitet efter önskad design, energiproduktion och de byggnadstekniska förutsättningarna. Kontor eller industrier som har sin verksamhet i gång under dagtid skapar de perfekta förhållandena för att kunna både spara in på sina kostnader och vara med och bidra till en hållbar framtid och nå en bit på vägen för det Globala Målet: Hållbar energi för alla.”Läs hela pressmeddelandet HÄR
תגובות


bottom of page