top of page

Nya datum för årsstämma, årsredovisning samt delårsrapport

Styrelsen i OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för årsstämman, årsredovisningen samt delårsrapporten. Syftet är att inbegripa ett teckningsoptionsprogram för personalen och ska tas upp på stämman för beslut.

Den nya kallelsen till årsstämman innebär att tidigare kallelse återkallas och OurLiving kommer således inte att hålla årsstämma den 11 maj 2023 utan i stället den 31 maj. Följaktligen flyttas också årsredovisningen från den 20 april till den 10 maj och delårsrapporten för kvartal 1 tidigareläggs till samma dag (tidigare 11 maj).

Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen avser att låta stämman rösta även kring ett teckningsoptionsprogram för personalen som ska framgå i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som redan anmält sig till årsstämman den 11 maj 2023 behöver inkomma med ny anmälan till årsstämman, enligt de instruktioner som kommer finnas i separat kallelse, vilken kommer att distribueras genom pressmeddelande i god tid innan årsstämman.För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Comments


bottom of page