top of page

OurLiving beviljas upp till 250 tkr i hållbarhetscheck

Region Skåne har tillsammans med flertalet samarbetspartners tagit beslut om att tilldela OurLiving en affärsutvecklingscheck för hållbarhet på upp till 250 tkr. Stödet kommer att användas för att fortsätta utveckla bolagets hållbarhetsarbete, stärka konkurrenskraften och lägga grund för framtida klimatrapportering.


För att beviljas hållbarhetstödet måste bolaget själv stå för lika mycket som beviljas i stöd, dvs upp till 250 tkr. OurLiving har som avsikt att investera i en konsult som driver hållbarhetsarbetet framåt med syfte att kartlägga och strategiskt utveckla bolaget inom bland annat klimatrapportering. Projektet kommer att pågå mellan 1 juni 2023 - 30 november 2023 och bolaget kommer nu att avgöra hur stor del av hållbarhetsstödet man vill utnyttja.


HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Vi är väldigt glada att Almi, tillsammans med Region Skåne och flertalet andra partners har gett oss förtroendet för vår satsning på hållbarhet. Vi har som avsikt att börja redovisa bolagets klimatavtryck vilket i sin tur ger oss möjlighet att bidra och assistera våra kunder i sin hållbarhetsrapportering. Vi ser fram emot att starta upp det här fantastiska projektet och på så sätt bidra ännu mer till att främja en hållbar tillväxt inom fastighetsbranschen. ”

SARA ANDERHOV, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PÅ REGION SKÅNE KOMMENTERAR:

”OurLiving kommer med stöd från Hållbarhetschecken kunna bli mer miljömässigt och socialt hållbara. De kommer även kunna hjälpa sina kunder med detta. Region Skånes Hållbarhetscheckar gör skånska företag mer konkurrenskraftiga.”Partnerskapet består av Region Skåne, Almi, Sustainable Business Hub, PackBridge, Livsmedelsakademin, Industriellt utvecklingskluster, Hållbar utveckling Skåne och Tillväxtverket. Hållbarhetscheckar kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling.


Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Kommentare


bottom of page