top of page

OurLiving-funktionalitet till 28 nya bostäder

Optimalahem gruppen har under slutet av februari haft inflyttning för totalt 28 nya bostäder i Brf Optimalahem Hörby samt Brf Optimalahem Skurup 2. Som del av OurLivings långa sammarbete med Optimalahem gruppen har samtliga bostäder tillgodosetts med digitala bopärmar baserade på de personliga inredningsvalen som gjorts direkt genom plattformen.


Under kundresans gång har kunderna använt OurLiving-plattformen vid flera tillfällen.


1) Inredningsval

När det är dags för inredningsval bjuds kunderna automatiskt in till OurLivings app och plattform. Där presenteras bostadsköparna för de olika inredningsval som Optimalahem gruppen har att erbjuda. Tillsammans med Optimalahemgruppens inredningsexpert väljer kunderna vilka olika inredningsval de vill ha. Detta sparas och lagras i bostadens personliga digitala bopärm som finns på plattformen.


2) Den digitala bopärmen

De digitala bopärmarna skapas utifrån de specifika inredningsvalen kunderna har gjort på plattformen. När all dokumentation som till exempel ritningar, garantier och besiktningsprotokoll är uppladdade till bostaden, skickas de moderna och klimatsmarta bopärmarna över till bostadsköparna i OurLiving-appen.


3) Felanmälan i appen

Om det skulle visa sig vara något fel på någon av bostadens inventarier kan bostadsköparen enkelt göra en felanmälan i OurLiving appen under hela garantiperioden. Optimalahem gruppen får då en notis med information om bostaden och inventarien som felanmälan berör. De kan därför enkelt göra en digital felsökning eller skicka en servicetekniker till bostadens adress.


4) Fortsatt kommunikation genom appen

För en nyproducerad BRF fyller Optimalahem gruppen kommunikationsdelen med föreningens dokument och aktuell information, för att sedan lämna över en färdig digital plattform till den boende styrelsen. På så sätt får bostadsföreningen och styrelsen tillgång till all nödvändig dokumentation och information av fastigheten. Läs mer om våra Brf-funktioner här.


Nu önskar vi alla nyinflyttade ett stort lycka till med sin nya bostad och OurLivings digitala boendeplattform!


Klicka HÄR för att läsa om hela processen på Optimalahem gruppens kundsida


Comments


bottom of page