top of page

Q1 visar 675% ökning i nettoomsättning - OurLiving fortsätter sin satsning på hållbarhet

OurLiving i börsvärlden: Det första kvartalet präglades av en kraftig tillväxt för OurLiving på nästan 700% i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget fortsätter nu vidareutveckla sin hållbarhetsstrategi och tar in extern hjälp för ytterligare fokus på hållbarhet.


I höstas meddelade OurLiving att de skulle lägga ökat fokus på hållbarhet och energi, vilket ser ut att ha lyft siffrorna i bolagets första delårsrapport. Den starka tillväxten som visades i bolagets Q1-rapport betyder att bolaget under första kvartalet i år har dubblat årsomsättningen i jämförelse med helåret förra året.

– Vi räknar med att tillväxten kommer att fortgå även kommande kvartal” säger Henrik Jarl i bolagets delårsrapport.

Klicka här för att läsa hela nyheten på börsvärldens hemsida
コメント


bottom of page