top of page

Väsentlig order från Statens Fastighetsverk, totalt ordervärde 3,1 MSEK

OurLiving har fått en väsentlig beställning från Statens Fastighetsverk gällande en större solenergianläggning för Musikhögskolan i Malmö. Totalt ordervärde är 3 127 000 kr och är en av de största affärerna i bolagets historia.


Entreprenaden omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning och avprovning av en komplett och driftfärdig solcellsanläggning på Musikhögskolan i Malmö med omfattningen 270 kWp solceller. Det är OurLivings dotterbolag Solarfuture i Sverige AB som har fått beställningen och projektet beräknas påbörjas senare i vår.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

”Det här är en signifikant order och vår satsning på B2B-segmentet bär frukt med rejäl tillväxt. I takt med tillväxten så vill vi också säkerställa en successivt förbättrad lönsamhet och med vår erfarenhet så tar vi nu oss an ett av de största projekten i bolagets historia.”

MIKAEL KARLSSON, VD SOLARFUTURE I SVERIGE AB KOMMENTERAR:

"Solarfuture har mångårig erfarenhet av att som totalentreprenör uppföra nyckelfärdiga solcellsanläggningar med övervakning och servicegarantier. Vi erbjuder en professionalism i alla led under byggprocessen och under hela anläggningens drifttid och denna tilldelning är ett fantastiskt spännande uppdrag och ytterligare ett bevis på att våra tjänster efterfrågas alltmer.”

För ytterligare information: Henrik Jarl VD, OurLiving AB Telefon: 076 762 13 46 E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Comments


bottom of page