top of page
Header solenergi.png

Referens Solenergi

Tomarps Kungsträdgård

Lutande tak 

Uppdragsbeskrivning

Mitt i den Skånska myllan så ligger Tomarps Kungsgård där SolarFuture fick i uppdrag av Statens Fastighetsverk att installera en solcellsanläggning under hösten 2020 och som besiktigas i december. 


I projekteringen valdes ett montagesystem som harmoniserade med taket tillsammans med svarta monokristallina paneler – på detta sätt få anläggningen att smälta in i byggnaden på bästa sätt.
Totalt installerades 37,1 kWp som till största del kommer att användas av hyresgästen av borgen där det idag drivs ett café & konstutställning. 

Under 2023 kommer även ett energilagringssystem installeras på Tomarps Kungsträdgård.

Paneltyper:

Antal paneler: 

Växelriktare:

Anläggningens area:

Total effekt:

Produktion (ca):

Besparing av CO2:

Montagesystem:

Panelplacering:

Panellutning:

Monokristallin 325 W

114 st 

3 st 33 kW. 3 fas 

192 m2

37,1 kWp

31 968 kWh/ år

15 017 kg/år

Lutande tak 

Öst & Väst 

25°

bottom of page