top of page

Avslutar avtal om likviditetsgaranti

OurLiving har sagt upp sitt avtal om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission avseende OurLivings aktie. Syftet med avtalet var att främja aktiens likviditet, minska dess volatilitet och därmed underlätta aktiehandeln. Antalet transaktioner i aktien har ökat den senaste tiden och OurLiving anser därför att kvoten inte längre fyller samma väsentliga funktion för aktiens likviditet. Avtalet och tjänsten löpte ut den 28 februari 2023.

Läs pressmeddelandet här
Comments


bottom of page