top of page

Intervju med styrelseledamot Tord Olsson

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row custom_padding=”0px|||” custom_margin=”0px|||” _builder_version=”3.10.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b”]

Vi är mycket glada att välkomna Tord Olsson till Compare-ITs styrelse. Tord är en av grundarna till det framgångsrika mjukvarukonsultföretaget Softhouse, som med god lönsamhet omsatte mer än 250 miljoner 2017.

Softhouse Invest är även en strategisk investerare i Compare-IT och vår partner för mjukvaruutveckling.

Tord är Civilingenjör i datorteknik från Lund som efter 5 års anställning tillsammans med ett par medgrundare startade Softhouse 1996. Därefter har bolaget stadigt växt under lönsamhet och är idag en av de ledande mjukvarukonsulterna i södra Sverige.

För att även våra aktieägare skall lära känna Tord bad vi honom svara på ett par frågor om sin roll i styrelsen och vad han ser sig kunna tillföra.

På frågan varför Softhouse investerat i Compare-IT menar Tord att Compare-IT verkar inom ett mycket intressant område som står inför en stor förändring och kraftig tillväxt. Frågan är inte om utan när och hur. Det är ett tåg som man inte vill missa och mjukvaruplattformen är ett viktigt fundament tillsammans med hårdvaran. Softhouse har dessutom tidigare gjort ett antal projekt inom fastighetsautomation och fastighetsrelaterade mjukvarutjänster och har därmed en god inblick i hur branschen fungerar och vilka krav som ställs. Man har även på senare år verkat som rådgivare för ett par fastighetsbolag för att hjälpa dessa att utröna vilken väg framåt man ska ta avseende smarta hem och integrerad fastighetsautomation. Kort sagt, man ser möjligheter.

Vad krävs då enligt Tord för att lyckas på smarta hem marknaden? Här gör han en jämförelse med bilen och den ökade funktionalitet som vi har fått och numera inte kan klara oss utan. Nya funktioner blir ett skall-krav för nästa bil. På samma sätt fungerar det för Compare-IT och vår uppgift är att på ett pedagogiskt sätt förklara för marknaden vilka funktioner som finns och nyttan med dessa. Kunder backar aldrig från nyttiga funktioner utan adderar på efterhand vilket ger Compare-IT möjlighet att ytterligare bygga på sin affär.

En av Softhouse framgångsfaktorer har varit att de har varit drivande i att införa en god utvecklingsmetodik och tidigt använt system och verktyg för optimal utveckling mot kundnytta och lönsamhet. Ett viktigt bidrag från Tords sida är att verka för att Compare-IT utvecklar tex digitala tjänster i rätt ordning baserat på vad genererar intäkter först och vad kunderna är beredda att betala för. Tord fokuserar mycket på affärsmodellen och betonar vikten av att ha en affärsmodell som är rätt för de olika kundgrupperna vi vänder oss till. Självklart måste erbjudandet vara tillräckligt attraktivt för att kunden skall vilja ha det. Men det gäller också att hitta affärsmodeller som väl reflekterar kundens egen affärsmodell och önskade risktagande.

I Compare-ITs fall är den ena ytterligheten att enbart göra en lönsam hårdvaruaffär och vara nöjd med de pengarna man tjänar på denna. I den andra ytterligheten tillhandahålls hårdvaran utan kostnad för kunden för att skapa intäkter från digitala tjänster från den installerade basen. Däremellan kan man tänka sig en affärsmodell där kunden och Compare-IT delar både risk och intäkter. Flexibilitet är därmed viktigt liksom hög förståelse för kundens affärslogik. Idag ser många husbyggare och lägenhetsbyggare sin affär som avslutad när nycklarna lämnats över. Framöver kommer man med största sannolikhet även intressera sig för den potentiella affären som ligger efter inflyttning. Här måste Compare-IT förstå var respektive kund befinner sig, ser sin uppsida och önskade risknivå. En fördel med Compare-ITs system är att man kan bygga affärsmodellen på olika sätt och ändå ha samma grunderbjudande. Det ska bli en intressant resa!

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments


bottom of page