top of page

Nytt kundsegment med ny levererad solenergianläggning

OurLiving har i veckan levererat en hel entreprenad i det nya kundsegmentet kontors- och industrifastigheter. Ordern är värd ca 900 tkr och omfattar projektering, leverans, installation och anläggningen ska driftsättas under sommaren.Det nya kundsegmentet – kontors- och industrifastigheter - beräknas ta en allt större plats framöver och leveransen av solenergianläggningen avser en kontors- och lagerbyggnad i Fosie, Malmö. Uppdraget offentliggjordes i mitten på juni 2023 och har uppförts av OurLivings dotterbolag Solarfuture i Sverige AB.

HENRIK JARL, VD OURLIVING AB KOMMENTERAR:

- ”Nu breddar vi våra kundsegment ytterligare och driver förnybar energi även inom kontors- och industrifastigheter. En anläggning som denna omfattande 97,2 kW solceller installerade på taket på en kontors- och lagerbyggnad kräver stor flexibilitet för att anpassas till byggnadstekniska förutsättningar, önskad design och optimal produktion. Vi har skapat en organisation som utan vidare kan ta oss an dessa utmaningar och nu ser vi fram emot ytterligare en driftklar solenergianläggning.”Comments


bottom of page