top of page
brfheader.png

Boendeplattform
& app för Brf

OurLiving är bostadsrättsföreningens bästa digitala kommunikationsplattform och samlingsyta för information, nyheter och dokument. Plattformen är fylld med smarta funktioner både för de enskilda bostäderna, för den gemensamma fastigheten och för föreningslivet - en lättillgänglig, digital och hållbar plattform, helt enkelt!

Kommunikation och information

Att kommunicera med medlemmarna har aldrig varit enklare. OurLivings digitala boendeplattform är till för att skapa en närhet och trygghet i föreningen, grannar emellan och mellan medlemmar och styrelse.

Nyhetsflöde med pushnotiser

 

​Genom att styrelsen publicerar nyheter får alla i föreningen ta del av vad som händer. Berätta om att vattnet är avstängt på torsdag eller att det är vårstädning på gården för alla som kan.

Events och kalenderhändelser

 

Lägg till gemensamma kalenderhändelser som berör medlemmarna i föreningen. Se till att lägga till datum och tid för den årliga trädgårdsdagen, årsstämman och julbordet. Håll koll på hur många som kommer att dyka upp genom att använda anmälningsfunktionen för respektive event.

nyhetsflöde2.png
infosidor.png

Informationssidor

 

Låt alla vara delaktiga i föreningen! Skapa välorganiserade informationssidor med dokument och bilder som presenteras på ett snyggt och enkelt sätt i appen. Ladda upp trivselregler, stadgar, föreningshistorik och gemensamma avtal som rör föreningen och föreningens medlemmar..

Mäklarsida

​Genom funktionen ’Mäklarsidan’ i OurLiving kan föreningen enkelt skapa en publik hemsida med bl.a. information om föreningen, ekonomi och kontaktpersoner som mäklare kan använda sig av vid en bostadsförsäljning.

Bokningskalender - Dela och boka!

 

I bokningskalendern kan medlemmarna själva gå in för att boka föreningens gemensamma utrymmen och inventarier. Implementera ett bokningssystem för tvättstugorna, bastun, gemensamhetsutrymmet eller gästparkeringen. Kanske har föreningen en gemensam elcykel, verktygslåda eller andra låneverktyg?

resursbokning.png

Felanmälan och återkoppling direkt i appen

Hantera felanmälan från föreningens medlemmar direkt i appen! Vid frågor eller felanmälan kring parkeringsplatser, ljuskällor, eller annat underhåll finns ärendehanteringsystemet som är både lättanvänt och avlastande.

 

All dokumentation kring olika ärenden sparas och lagras i plattformen.

Bild30.png

Hållbart och enkelt styrelsearbete

I OurLivings plattform finns speciella styrelserum och styrelsefunktioner som gör att styrelsens arbete administreras på ett enkelt och smidigt sätt. Det ska inte vara krångligt och tidskrävande att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse 

Kommunikation och information

Styrelsens nyhetsflöde och events

 

​Nyheter/meddelanden enbart till styrelsens medlemmar. Lägg upp styrelseåret med kalenderhändelser, t.ex. styrelsemöte enbart till styrelsens medlemmar.

Gemensam eposthantering

 

I OurLiving finns också en för styrelsen gemensam eposthantering vilket gör att in- och utgående mail inte blir personberoende.

Informationssidor och dokumentbibliotek

 

Informationssidor och dokumentbibliotek enbart för styrelsen.

Bild45.png
consulting-g9cfc2cfac_1920.jpg

Medlemshantering

Via OurLiving Backoffice administrerar bostadsrättsföreningens styrelse alla föreningens bostäder med tillhörande medlemmar (med bostadsidentitet, epostadress, namn och telefonnummer etc).

En ny medlem som läggs in t.ex. vid ett sk Ägarbyte bjuds automatiskt in till föreningen i OurLiving.

Var med på vår spännande resa för att digitalisera boendet

Vi har ett komplett paket med alla funktioner men det går lika bra att välja enstaka moduler som passar ert nuvarande behov och sedan lägga till funktioner efter hand.  

OurLiving utvecklas hela tiden med nya smarta funktioner både för bostadsinnehavaren och för Brf-styrelsen. En del funktioner ingår och läggs automatiskt till i befintliga abonnemang, medan större funktioner erbjuds som tillägg. 

Exempel på nya smarta OurLiving-funktioner som föreningen kan välja till är bl.a.  Planerat underhåll där föreningen får en bra årsöversikt på servicearbeten och plan för kommande underhåll, samt funktionen Avtal som bevakar föreningens avtal med påminnelser om uppsägningstid/förnyelse.

Vilka funktioner och prioriteringen av funktionerna som utvecklas i OurLiving-plattformen beror mycket på önskemål och synpunkter från användarna. Alla kan vara med och påverka!

Har du frågor om OurLiving-appen?

Klicka här för att komma till vår FAQ och våra vanligaste frågor 

bottom of page