top of page
OurLiving-Logotype-green-RGB (500x107).png

Nedstängning 1 oktober 2024 av
Smart Homelines digitala tjänster

samt support

file0.jpg.png
FAQ

FAQ

Vad händer med Smart Homeline den 1 oktober?

OurLiving (fd Compare-IT) har beslutat lägga ner utveckling, försäljning och support av smarta hem-serien Smart Homeline. Vi kommer inte att kunna erbjuda support och service efter den 1 oktober dvs både telefon- och mailsupport upphör. Smart Homeline-servern kommer att stängas ner vilket innebär att alla inställningar som är gjorda kommer att sluta fungera i systemet. De digitala tjänsterna via app- och webb kommer att stängas ner.

Finns produkter och komponenter tillgängliga att köpa från OurLiving?

Nej tyvärr kan vi inte längre erbjuda produkterna. Det finns idag ett begränsat kvarvarande reservdelslager, men alla produkter säljs rabatterade utan garantiåtagande. Den 1 oktober upphör all försäljning och service.

Går Smart Homeline-systemet att använda efter den 1 oktober?

Tända/släcka kommer fortsatt att fungera med de fysiska tryckknapparna som är kopplade till hårdvaran (så länge hårdvaran fungerar). Däremot stängs den digitala tjänsten (Smart Homeline-servern) ned den 1 oktober. Smart Homeline-hårdvaran (centralenheten) har ingen avancerad logik i sig utan den är då beroende av servern. Detta innebär att alla inställningar som är gjorda kommer sluta fungera t.ex. tidsinställningar/scheman, astrofunktioner mm.

Appen och webbportalen kommer heller inte att fungera längre, dvs funktioner som t.ex. tända/släcka med app och konfiguration av anläggningen är inte möjliga.

Går det att byta ut nuvarande system till något annat?

Rådfråga din elektriker. Alternativen kan se olika ut beroende på om du har ett trådat eller ett trådlöst system. Ett trådlöst system kan ersättas t.ex. med Ikea Smarta hem eller Philips Hue-lösningar. Att bygga om med Plejd kan också vara en väg framåt. Men som sagt - diskutera detta med din elektriker.

Kan någon annan ta över systemet?

Om det finns intresse av att bilda en användarförening kan OurLiving hjälpa till att förmedla kontakt.

 

Skulle användarföreningen vilja överta systemet (server, källkod etc) är vi öppna för att se om det är möjligt.

Konsekvenser

Konsekvenser - förslag på åtgärder

I och med att Smart Homeline-servern stängs kommer alla inställningar att sluta fungera. Det innebär bland annat konsekvenser enligt exempel nedan, vilket gör att vi rekommenderar att du genomför ett antal förebyggande åtgärder i god tid innan den 1 oktober 2024.

Scheman

Scheman kommer sluta att fungera då systemklockan försvinner.

Konsekvens:
I och med att Smart Homeline-servern stängs så upphör alla tidsstyrda inställningar att fungera. Utgångar kan då befinna sig i ett läge (Av/På) som inte är förväntat utifrån tidpunkten, och det går då inte heller att via app- eller webb återställa statusen.


Åtgärd:
Har du använt denna funktion måste du innan 1 oktober ta bort dina scheman så att de inte hamnar ur synk.
 

Brandvarnare

Då en brandvarnare kopplad till Smart Homeline-systemet larmar, skickar den en signal till centralenheten och samtliga lampor tänds. Detta är en funktion som är styrd direkt i hårdvaran, dvs går inte via Smart Homeline-servern. Ett larm beror antingen på att det faktiskt brinner eller att det är ett falsklarm från brandvarnaren.


Konsekvens:
I och med att Smart Homeline-servern inte är i drift så ges inga notiser till appen, dvs användaren görs inte uppmärksam på brandlarmet.
Vid falsklarm behöver nollställning göras manuellt genom att stänga av brandvarnaren, varvid belysningsstatus återgår till läget innan brandlarmet.


Åtgärd:
Vi rekommenderar att man tar bort kopplingen mellan brandvarnare och Smart Homeline genom att koppla bort tråden mellan dem eftersom man efter 1 oktober inte får notiser om brandlarm (falsk trygghet).
 

Har du frågor om hur du ska gå till väga eller vill diskutera alternativa lösningar - kontakta din elektriker.
 

Vattenavstängning och vattenläckagedetektor

Då en vattenläckagedetektor kopplad till Smart Homeline-systemet larmar, skickar den en signal till centralenheten och en automatisk vattenventil stänger av inkommande vatten. Detta är en funktion som är styrd direkt i hårdvaran, dvs går inte via Smart Homeline-servern. Ett larm beror antingen på att det faktiskt läcker vatten eller att det är ett falsklarm från vattenläckagedetektorn.

Konsekvens:
I och med att Smart Homeline-servern inte är i drift så ges inga notiser till appen, dvs användaren görs inte uppmärksam på vattenläckaget.
När vattenläckagedetektorn är ’torr’ öppnas vattenventilen igen och vattnet slås på. Vattnet har också tidigare oavsett detektorns status kunnat slås på manuellt via app/webb, men denna möjlighet försvinner den 1 oktober.  

Åtgärd:
Vi rekommenderar att man tar bort vattenläckagedetektion och vattenavstängning via Smart Homeline. Vattenventilen kräver dock signal för att vara i öppet läge, vilket innebär att det inte går att bara koppla bort vattenläckagedetektorn (som ger signal vid ’torrt’ läge). Gör enligt följande för att koppla bort vattenläckagedetektion och vattenavstängning via Smart Homeline:

  1. Koppla ur vattenläckagedetektorn genom att koppla bort tråden till eller i centralenheten.
     

  2. Vattenventilen är nu stängd. Öppna ventilen manuellt genom att skruva på den vita ratten som sitter på den. Du lyfter den rakt upp och sen skruvar du tills du får vatten igen.

Har du frågor om hur du ska gå till väga eller vill diskutera alternativa lösningar - kontakta din elektriker och/eller VVS-tekniker.

Inbrottslarm

I och med att Smart Homeline-servern stängs ner försvinner inställningen för Hemma/Borta-läge. Har du en koppling mellan ditt hemlarm (Verisure) och Smart Homeline måste du ta bort den kopplingen innan den 1 oktober. För att göra detta måste du förmodligen kontakta både elektriker och larminstallatör.

Har du frågor om hur du ska gå till väga - kontakta din elektriker och larminstallatör.

bottom of page