top of page

Boappa utökar erbjudandet

Som ett led i Boappas expansion och fler antal aktiva kunder så utökas nu boendeplattformen med ny funktionalitet i form av styrelsekalender och avtalshantering.


OurLiving meddelade nyligen om markant ökad fakturering i Boappa och att antalet användare nu överstiger 150 000. Därför utvidgas erbjudandet med ny funktionalitet i form av styrelsekalender och avtalshantering för att möta kundernas behov.


I avtalshanteringen samlas alla viktiga avtal digitalt i appen och administratörer och styrelsemedlemmar får notis när bevakningsdatum infaller. I styrelsekalendern möjliggörs nu schemaläggning av möten och andra viktiga händelser. Funktionerna är nyss lanserade och stärker Boappas position som en heltäckande boendeplattform.


HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-”OurLivings förvärv av Boappa innebär att koncernen är ledande inom boendeplattformar. Vi har snabbt fått ett kvitto på att affären är skalbar och på väldigt kort tid har vi ökat faktureringen och antalet aktiva kunder vilket skyndar på SaaS-intäkterna. Därför känns det också viktigt att visa våra kunder att vi möter deras efterfrågan och utökar erbjudandet, i detta fall med styrelsekalender och avtalshantering.”


Läs hela pressmeddelandet här>>

Comments


bottom of page