top of page

Brygglån på 2 MSEK för att skapa ytterligare tillväxt

OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) har upptagit ett brygglån om 2 MSEK från dess största aktieägare Softhouse i syfte att skapa ytterligare tillväxt.


Lånet syftar till att öka Bolagets rörelsekapital då ledningen och styrelsen ser möjligheter till snabbare tillväxt. Brygglånet löper med en årlig ränta om tio procent och förfaller till betalning den 1 juni 2024.  OurLiving har rätt att återbetala brygglånet jämte ränta i förtid genom kontant betalning. Långivaren har rätt att under lånets löptid konvertera lånet plus upplupen ränta till aktier med tio procents rabatt - förutsatt att en sådan konvertering godkänns av bolagsstämman.  


HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

"Vi har redan nu en signifikant tillväxt i Bolaget och efterfrågan på våra solcellsprojekt är högre än vad vi tidigare har bedömt. Ytterligare tillväxt kräver mer rörelsekapital. Brygglånet möjliggör att vi kan ta fler och större projekt och växa i högre takt. Just nu finns det stora möjligheter på marknaden och dessutom vill vi dra nytta av synergier mellan Solarfuture och OurLiving.”


Comments


bottom of page