top of page

Brygglån på 1,1 MSEK för att skapa ytterligare tillväxt

OurLiving AB (publ) ("OurLiving" eller "Bolaget") har upptagit ett brygglån om 1,1 MSEK från närstående aktieägare i syfte att skapa ytterligare tillväxt.


Lånet syftar till att öka Bolagets rörelsekapital då ledningen och styrelsen ser möjligheter till snabbare tillväxt. Utbetalning från långivarna sker senast den 2 oktober. Brygglånet löper med en årlig ränta om åtta procent och förfaller till betalning den 31 mars 2024. Långivarna i brygglånen är närstående till OurLiving. Dessa långivare och utställt belopp anges nedan.

  • Leif Liljebrunn (styrelseordförande i OurLiving) 500 tkr.

  • Mikael Karlsson (VD Solarfuture i Sverige AB), 250 tkr.

  • Nudging Capital AB (ägs till 50 procent av Jeanette Andersson, styrelseledamot i OurLiving), 150 tkr.

  • Jörgen Brandt (CCO i OurLiving), 100 tkr.

  • Torbjörn Sahlén (styrelseledamot i OurLiving), 100 tkr.

OurLiving har rätt att återbetala brygglånet jämte ränta i förtid genom kontant betalning. Långivaren har rätt att under lånets löptid konvertera lånet plus upplupen ränta till aktier förutsatt att en sådan konvertering godkänns av bolagsstämman.För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Comments


bottom of page