top of page

Delårsrapport Q3 2022

Efter kvartalets utgång signerade vi ett förvärvsavtal gällande Solarfuture i Sverige AB. Förvärvet markerar bolagets tillväxt-ambitioner inom energisektorn. Bland annat kopplat till detta så har Bolaget bytt namn till OurLiving. Vi vill tydliggöra för marknaden att vi genomfört ett antal aktiviteter som skapar goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet framöver.


Tredje kvartalet​

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 767 (1 204) TSEK. ​

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –2 641 (-859) TSEK. ​

  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,182 (-0,073) SEK. Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,179 (-0,070) SEK. ​

Väsentliga händelser under tredje kvartalet ​

  • Ny affär med Peab Bostad, värd ca 700 tkr ​

  • Fler affärer med befintliga kunder, t ex Optimala Hem, WeConstruction, Reformhus, 3Hus m fl​

  • Nästa generations mjukvaruplattform lanseras, skalbar med nya funktioner och nytt gränssnitt​

  • Åsbohus kommer igång som ny kund och nya tillämpningar börjar användas av Peab samt Reformhus​

Väsentliga händelser efter periodens utgång​

  • Avtal undertecknas om förvärv av Solarfuture i Sverige AB.​

  • Compare-IT byter namn till OurLiving med kortnamnet "OURLIV"


Kvartalet präglades av ett stort fokus att växa inom energisektorn med ökad funktionalitet och samarbeten. Förvärvet av Solarfuture är ett tydligt steg att driva tillväxt inom denna bransch och vi ser en stor möjlighet i att integrera vår digitala plattform med lösningar för solenergi. Parallellt med detta väljer vi att göra nedskrivningar av lager och utvecklingskostnader kopplat till hårdvaruberoende. Vi har idag ett större fokus på tjänste- och SaaS-intäkter och vill skapa bättre flexibilitet inför framtiden. Då vi driver aktieägarvärde så vill vi med denna hantering skapa ökade möjligheter till lönsamhet på ett snabbare sätt. Störst fokus under resten av året och i början på nästa år kommer vara solenergi och funktionalitet inom detta område i vår mjukvaruplattform. Vi ser fantastiska möjligheter under 2023. Parallellt skapar vi även ett bredare erbjudande och minskat konjunkturberoende.​


Kraftig tillväxt inom energi​

Enligt Boverkets senaste prognos* så bromsar bostadsbyggandet in men beräknas ändå nå 60 000 påbörjade bostäder 2022 för att sedan sjunka till 45 000 under 2023. Däremot ökar avslutade bostadsbyggen i år och nästa år och därför ser vi fortsatt stor potential för vårt erbjudande. Med tillförsikt ser vi fram emot att driva ett stort fokus inom energi och till en början primärt solenergi. Förvärvet av Solarfuture gör att omsättningen kommer att öka kraftigt även på kort sikt. ​


Prognosen för Solarfuture 2022 visar på en omsättning på drygt 10 MSEK och med ett positivt EBITDA. Vi kommer att göra signifikanta satsningar på solenergi och identifiera synergier i bygg- och fastighetsindustrin för hela vårt erbjudande. De flesta kunder och aktörer i branschen vill ha relevanta funktioner och helhetslösningar från färre leverantörer. ​


Kommentarer till den finansiella utvecklingen​

Viss avmattning i bygg- och fastighets-branschen har påverkat försäljningen av sensorer och annan hårdvara. Det gör att nettoomsättningen minskade med 36% till 767 tkr (1 204 tkr) men när det gäller den viktiga plattformen, inklusive SaaS så har dess nettoomsättning ökat med 109% i kvartalet. Det ligger helt i linje med vår strategi. Med satsningar på mjukvaru- plattformen och energisektorn, så ser vi stora tillväxtmöjligheter framåt. Proforma, som om vi hade ägt Solarfuture, så hade nettoomsättningen ökat med ca 200% till ca 3,5 MSEK. Bolagets EBITDA för perioden blev -2 641 tkr (-859 tkr) där Solarfuture med sin verksamhet skulle ha förbättrat resultatet. ​

Givet den stora efterfrågan på gröna energilösningar så ökar bolagets konkurrenskraft och får en naturlig väg in till nya kunder med en helhetslösning. Grön energi har varit en vision för oss historiskt, men nu blir det en viktig del i verksamheten. Med ett nytt varumärke som förmedlar hållbarhet, så kan vi växa och hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att minska sitt Co2-avtryck. Vi är övertygade att fastighetsbranschen vill ta sitt ansvar redan innan myndigheter ställer krav på branschen. I denna samhällsutveckling vill vi vara en ledande och drivande leverantör med ett komplett hållbart erbjudande där vi tillsammans med branschen successivt bygger ut vårt totalerbjudande.​

Klicka här för att läsa den fullständiga rapporten.


Klicka här för att läsa pressmeddelandet på cision
Komentáře


bottom of page