top of page

Lyckat övertagande av Boappa, 150 000 användare

Uppdaterat: 12 apr.

Boendeplattformen Boappa har i OurLivings regi redan nått över 150.000 användare och tar sig mot lönsamhet.


OurLiving AB har med förvärvet av Boappa AB och tillträdet 30 november 2023 en tydlig vision: att befästa positionen som den största leverantören av digitala funktioner för boendekommunikation och styrelsearbete i bostadsrätts- och samfällighetsföreningar – allt för att stärka gemenskapen och bidra till gröna, hållbara lösningar. Arbetet med att integrera funktioner från OurLivings egen plattform med Boappas har redan nått långt och under våren släpps en hel rad nya och förbättrade funktioner för Boappa-användarna. OurLiving meddelar dessutom idag att antalet användare av Boappa har nått över 150 000.


JÖRGEN BRANDT, VD BOAPPA OCH CPO OURLIVING KOMMENTERAR:

-”Genom att slå ihop plattformarna kan vi på ett kostnadseffektivt sätt underhålla, förbättra och nyutveckla funktioner som kommer alla användare till godo. Att vi samtidigt har sett över prisbilden på abonnemangen gör att vi ser en helt annan ekonomisk stabilitet framöver vilken är en förutsättning för produkternas överlevnad. Betalningsviljan från kunderna och det starkt växande antalet användare ser vi som ett kvitto på att vi är uppskattade av användarna.”

Läs hela pressmeddelandet här>>

Comments


bottom of page