top of page

Markant ökad fakturering av Boappa

Uppdaterat: 12 apr.

Boendeplattformen Boappa har i OurLivings regi en markant ökad fakturering kort efter att OurLiving tillträdde som ny ägare. Januari hade en högre fakturering än någon månad 2023 och februari är, till dags dato, redan högre än januari.


Tidigare ägare till Boappa – SBAB – har de senaste åren gjort stora investeringar i plattformen och genom effektiviseringsprogram har OurLiving nu på kort tid gjort kraftiga kostnadssänkningar samtidigt som faktureringen ökar markant. 


HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-”Vi har fått en väldigt fin start med Boappa som visar sig vara skalbart och med hög grad av automatisering vilket kommer stärka vår SaaS-affär avsevärt. Att betalningsviljan från kunderna finns där ger oss också motivation att fortsätta utveckla affären och erbjuda ännu mer till kunderna. En ökad fakturering stärker koncernens kassaflöde vilket är vårt primära mål.”

Comments


bottom of page