top of page

Nu är vi en familj! Compare-IT + OurLiving tar nästa steg tillsammans

Compare-IT Nordic AB (publ) offentliggjorde den 28 oktober 2021 att bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i OurLiving AB. Tillträdet gjordes den 22 december 2021.


”- Vi har tidigare kommunicerat våra ambitioner om förvärv, tillväxt och att vi ska positionera oss som ett SaaS bolag inom Proptech och dagens tillträde av OurLiving visar just detta. Nu stärker vi teamet, vi adderar SaaS och breddar vårt erbjudande för att kunna möta kundernas behov. Dessutom breddar vi vår kundbas och skapar möjligheter för fler affärer”, säger Compare-ITs VD, Henrik Jarl i en kommentar.


Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.


"- Det känns fantastiskt att vi nu fortsätter vår OurLiving-resa i ett större sammanhang tillsammans med Compare-IT. Det innebär bland annat att OurLiving-plattformen kommer att kunna kompletteras med en mängd smarta hem-funktioner med Smart Homeline och att vi får ett gemensamt, bredare erbjudande till marknaden", menar Jörgen Brandt, grundare av OurLiving som fortsätter som försäljnings- och marknadsansvarig i den nya konstellationen.
Kommentare


bottom of page