top of page

Nyemission i Compare-IT Nordic AB inför planerad notering på AktieTorget

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b”]

Onsdagen den 15 mars 2017 inleds teckningstiden i Compare-IT:s spridningsemission om högst 1 500 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 10 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 4,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionsbeloppet.

Kort om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. ”smarta hem”. Compare-IT:s unikitet består främst i att Bolaget utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Just att de är färdigpaketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har därmed gjort smarta hem-lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt än tidigare.

Bakgrund och motiv till emissionen

Compare-IT har under de senaste åren installerat ett hundratal system i kommersiella fastigheter och privata bostäder och erhållit god respons avseende systemens användarvänlighet och flexibilitet. Systemen uppfattas generellt som kostnadseffektiva sett till funktionalitet och prestanda, och i förhållande till andra professionella alternativ på marknaden. I takt med att efterfrågan på smarta hem-lösningar ökar öppnas en marknad för Compare-IT:s produkter alltmer upp. Olika aktörer, såsom t.ex. byggföretag och småhustillverkare visar intresse för Bolagets produkter, men samtidigt befinner sig Compare-IT i en tidig fas och med begränsade resurser. Bolaget avser nu att genomföra en publik spridningsemission på 10 MSEK inför en planerad notering på AktieTorget. De medel som inflyter från emissionen kommer användas till att förstärka sälj- och marknadsorganisationen (40 procent), vidareutveckling av mjukvara för ökad funktionalitet (30 procent), vidareutveckling av hårdvara för att nå högre grad av användarvänlighet och reducerad tillverkningskostnad (10 procent) och till övrig förstärkning av rörelsekapitalet (20 procent).

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 15 mars – 4 april 2017. Teckningskurs: 6,70 SEK per aktie. Emissionsbelopp: Cirka 10 MSEK. Antal aktier i emissionen: Högst 1 500 000 aktier. Vid överteckning kan ytterligare 300 000 aktier emitteras, vilket motsvarar cirka 2 MSEK. Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. Teckningsförbindelser:Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgående till cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionen. Värdering: Värderingen av Compare-IT är cirka 35,8 MSEK pre-money. Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6 MSEK.

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 3 maj 2017. Aktiens kortnamn är COMPIT.

VD Kerstin Lindqvist Toms kommenterar: – Compare-IT befinner sig just nu i en mycket spännande fas och med flera pågående dialoger med potentiella kunder och samarbetspartners. Nyligen annonserades t.ex. att LB-hus, som första svenska småhustillverkare, erbjuder smarta hem-lösningar som standard och jag är stolt över att kunna säga att det är Compare-IT som står för dessa lösningar. Sedan tidigare erbjuder även Myresjöhus våra smarta hem-lösningar. Marknaden för smarta hem börjar ta fart på allvar och vi genomför nu en publik spridningsemission som syftar till att ta till vara på de möjligheter vi nu erfar på marknaden. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med oss på den spännande resa vi står inför!

Planerade presentationer av bolaget

14 mars | Jönköping Plats och tid: Aktiedagen, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Gjuterigatan 5 i Jönköping, kl. 15.30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Jonkoping-14mars/

20 mars | Stockholm Plats och tid: Kvinnokvällen 2017, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A i Stockholm, kl. 19.30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Kvinnokvallen-Stockholm-20mars/

21 mars | Stockholm Plats och tid: AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12.00
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se

22 mars | Göteborg Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl. 18.00
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se

23 mars | Malmö Plats och tid: Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, kl. 17.30
Arrangör: Herslow & Partners
Anmälan: Via mail till inbjudan@herslowpartners.se

Övrigt presentationsmaterial Finwire TV har gjort ett s.k. Hemma Hos-reportage om Compare-IT som kan nås på: https://youtu.be/WFkXk1kWrJ4. Bolaget har en kort introduktionsfilm som kan nås på https://youtu.be/YHp91OYwYnk. Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att finnas för nedladdning Compare-IT:s hemsida (www.compare-it.se/for-investerare/) AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Aktieinvest FK:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Projektledare och emissionsinstitut Compare-IT har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även anlitat Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med emissionen.


För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630 E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson Ordförande, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-181 982 E-post: jeanette@compare-it.se

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Комментарии


bottom of page