top of page

Nytt samarbetsavtal med Bostadsrätterna

OurLivings dotterbolag Boappa har tecknat ett nytt samarbetsavtal med medlemsorganisationen Bostadsrätterna. Boappa är en av Bostadsrätternas mest uppskattade och nyttjade medlemsförmåner.


Parterna är helt överens om att samarbetet har varit väldigt framgångsrikt och ska fortsätta att fördjupas. Det nya avtalet med Bostadsrätterna träder i kraft 1 maj 2024 och innebär att Bostadsrätternas medlemmar får en lätthanterlig tillgång till Boappa och dessutom med en kundspecifik rabatt. Bostadsrätterna är den största organisationen för bostadsrätter i Sverige med ca 9 800 medlemsföreningar. En stor del av verksamheten består i att informera medlemsföreningar om nyheter inom brf-området, ge råd och hålla utbildning för styrelsearbetet.


HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-”Samarbetet med Bostadsrätterna har varit framgångsrikt och vi vill fördjupa det ytterligare. Vår ambition är att det nya avtalet ger Bostadsrätternas medlemsföreningar ännu fler fördelar och en enkel access till plattformen och samtidigt ger det Boappa fler aktiva föreningar och därmed en ökad fakturering.”


Läs hela pressmeddelandet här>>

Comments


bottom of page