top of page

OurLiving AB: Årsredovisning 2023

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2023

I årsredovisningen 2023 så berättar verkställande direktör, Stina Åkesson om bolagets fokus framåt på digital renodling och lönsamhet i ljuset av den företagsrekonstruktion som Bolaget genomgår efter att ha försatt dotterbolaget Solarfuture i konkurs.  ความคิดเห็น


bottom of page