top of page

OurLiving AB förvärvar Boappa AB och blir ledande aktör inom boendeappar

PRESSMEDDELANDE: OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 26 oktober 2023, att Bolaget har undertecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier (’’Förvärvet’’) i Boappa AB, org. nr 559081-8273, (’’Boappa’’ eller ”Målbolaget”). Förvärvet innebär att OurLiving övertar Boappas kundbas och verksamhet och blir således en ledande aktör inom boendeappar för bostadsrättsföreningar, bostadsutvecklare och som lösning även fungerar mot fastighetsbranschen generellt.


Klicka här för att läsa hela pressmeddelandetComments


bottom of page