top of page

OurLiving levererar digitala bopärmar samt verktyg för kundkommunikation till Peab


Peab Bostad AB och OurLiving AB startar ett inledande samarbete där OurLiving kommer att leverera digitala bopärmar samt verktyg för kundkommunikation till dess residenter i projektet Brf Gamlestads Brygga.


Detta innebär att OurLiving kommer att hjälpa Peab att effektivisera och kvalitetssäkra

sammanställningen och leveransen av dokumentationen till deras boende genom en digital

bopärm. En digital bopärm möjliggör enkel insamling, hantering och leverans av all

dokumentation om bostäder och brf:er i en levande digital bopärmsapp.


- Vi är övertygande om att tiderna för pappershantering är förbi. Vår lösning reducerar

pappersanvändning hos våra kunder och är dessutom ett hjälpmedel för bostadsrättsinnehavaren att bevara och öka värdet av bostaden över tid.


”För Peab som är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna

är total kvalitet i alla led av byggprocessen, är vi säkra på att detta samarbete kommer kvalitetssäkra deras leverans ännu mer” , säger Ercan Okur, CSO på OurLiving AB.


Om PEAB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda

och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor

i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.

Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.


För mer information:


Comments


bottom of page