top of page

OurLiving samarbetar med Homepal

OurLiving är en lättarbetad och effektiv digital boendeplattform för hyresvärdar och fastighetsägare som på ett modernt, hållbart och professionellt sätt vill hantera information, dokumentation, tjänster och kommunikation med sina hyresgäster. Genom OurLiving kan fastighetsbolaget stärka sitt varumärke och kundnöjdhet genom en närhet och lyhördhet som bara åstadkommes med en attraktiv kommunikationskanal i form av en mobilapp.


Fastighetsbolagen är inne i ett intensivt digitaliseringsarbete för sina fastigheter och bostäder där OurLiving utgör en viktig del som användargränssnittet för kundkommunikationen. Men bakom det fina gränssnittet behövs data för hyresgästinformation, fastighetsunderhåll, servicearbete etc. Den datan finns ofta i många olika system vilket gör att fastighetsbolagens digitaliseringsarbete försvåras. Man har helt enkelt problem med att få tillgång till sin egen fastighetsdata på ett strukturerat och kontinuerligt sätt.


Genom samarbetet kan Homepal leverera en unik lösning som tillgängliggör och strukturerar data (information) från flera olika källor så att fastighetsbolaget kan få nya insikter kring sitt bolag men också enkelt implementera värdeskapande tjänster som OurLiving. Homepal ser till att OurLiving t.ex. automatiskt får uppdaterad och korrekt hyresgästinformation och på så sätt slipper fastighetsbolaget manuellt uppdatera tillgång till information vid varje omflyttning. Homepal möjliggör också för OurLiving att visa mer information än tidigare då all information i Homepal är tillgänglig för OurLiving att använda, förutsatt att fastighetsbolaget godkänner det.Opmerkingen


bottom of page