top of page

OurLiving AB (publ) tillträder aktierna i Boappa AB

OurLiving AB (publ) ("OurLiving" eller "Bolaget") offentliggjorde den 26 oktober 2023 att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Boappa AB ("Förvärvet"). OurLiving har idag genomfört tillträdet av Förvärvet.


Förvärvet innebär att OurLiving övertar Boappas kundbas, plattform och verksamhet och blir således en ledande aktör inom boendeappar för t ex bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare. Boappa bildades 2016 och har sedan starten etablerat löpande SaaS-intäkter. OurLiving har sett över kostnaderna med avsikt att ta verksamheten mot positivt kassaflöde och lönsamhet så snart som möjligt genom realisering av klara synergier mellan bolagen.

Köpeskillingen

Bolaget har idag erlagt ett överenskommet preliminärt likvidbelopp om 1 085 249 kr. Beloppet har beräknats utifrån ett preliminärt rörelsevärde på Boappa AB på en skuld- och kassafri basis (Enterprise Value) om 1 krona justerat för rörelsekapital. Det slutliga likvidbeloppet kommer fastställas och regleras i december 2023. 


HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:
-"Det känns jättespännande att komma i gång med Boappa och vässa erbjudandet ytterligare, vi ser stora möjligheter till synergier inom koncernen och vi kommer göra allt för att skapa ett positivt kassaflöde så fort som möjligt. Det är också därför vi ser över kostnaderna rejält i Boappa från början eftersom OurLiving redan har resurser och kompetenser som vi kan använda för att skala. Dessutom ser vi stora möjligheter till att öka intäkterna.  Nu ligger vårt fokus på kunderna och att erbjuda en fantastisk tjänst."

Se hela pressmeddelandet här

Comments


bottom of page