top of page

Utfall av teckningsoptionsprogram

Koncernledning, nyckelpersoner och anställda har tecknat totalt 895 000 teckningsoptioner efter emissionsbeslutet av bolagsstämman den 31 maj.


På OurLivings bolagsstämma den 31 maj beslutades om ett teckningsoptionsprogram till koncernledning, nyckelpersoner och anställda. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Totalt har 895 000 optioner tecknats, varav 200 000 till verkställande direktör.

man arbetar vid kontor


För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Comments


bottom of page