top of page

Beslut om företrädesemission av aktier

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row custom_padding=”0px|||” custom_margin=”0px|||” _builder_version=”3.10.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b”]

Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT”) meddelar idag, den 15 februari 2018, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 augusti 2017. Företrädesemissionen omfattar högst 1 787 250 aktier till en teckningskurs om 6,20 SEK. Fulltecknad företrädesemission tillför Compare-IT cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv för kapitaliseringen

Compare-IT har under 2017 framgångsrikt bearbetat småhusmarknaden och slutit avtal med 11 hustillverkare med en total årsvolym om 945 hus som erbjuder Compare-IT:s lösning som standard och tillsammans står för cirka sju procent av marknaden för nybyggnation av småhus i Sverige. Ytterligare ett par hustillverkare erbjuder Compare-IT:s produkter som tillval. Bolaget har på kort tid gjort avtryck på marknaden och utöver tecknade avtal pågår även ett flertal dialoger med såväl hustillverkare som större aktörer inom lägenhetssegmentet. Compare-IT ser en särskilt stor potential i lägenhetssegmentet då detta segment ännu är relativt outvecklat samt innebär större volymer och ordervärden. En utmaning är dock de långa ledtider som större byggprojekt innebär. Bolaget har fått de första lägenhetsprojekten och har projekterats in hos en större aktör.

Compare-IT erhåller genom sina smarta hem-lösningar en stor mängd information om hur produkterna används vilket ger goda förutsättningar att över tid nyttja den installerade basen för att utveckla och ta betalt för tjänster som baseras på användardata. Det medför ett behov av fortsatt investering i mjukvaruutveckling och vidareutveckla molnplattformen för att Bolagets professionella kunder i sin tur kan skapa ökat kundvärde och intäktsflöden även efter leverans av bostaden. Genom att samla in, aggregera och analysera data ges möjligheter att ge bättre service till de boende, mer relevanta underlag för produktutveckling, nya tjänsteerbjudande och mer kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Eftersom Compare-IT oftast installeras som standard skapas unik, specifik information för Bolagets professionella kunder som ger både en konkurrensfördel för framtiden och ett ökat intäktsflöde.

Compare-IT:s lösning för hemautomation har initialt kostat mer än budgeterat samt tagit längre tid i anspråk än vad som förväntats, vilket inte är ovanligt vid produktutveckling baserat på ny teknik. Nu finns en färdigutvecklad och emc-godkänd produktserie och en användarvänlig molnplattform som redan gjort avtryck på marknaden och resulterat i flera avtal som ger nya villakunder ett smart hem som standard. Bolagets bedömning är dock att även om marknadens intresse ökar snabbt så är den alltjämt att beteckna som omogen. De större fastighetsbolagen har ännu inte tagit ställning till hur man ska införa smarta boenden och fastigheter. Branschen är i grunden konservativ och kännetecknas av långa ledtider. Förändringar tar lång tid att genomföra vilket gör uthållighet till en kritisk faktor för leverantörer av smarta hem-lösningar riktade mot nybyggnation.

Compare-IT har idag en effektiv försäljningsverksamhet och har framgångsrikt tagit flera viktiga avtal under året. Bolaget vill nyttja denna positiva trend och öka försäljningsinsatserna ytterligare under 2018. Målet är att ta större marknadsandel i Sverige , påbörja försäljning i övriga Norden och utveckla marknadsföring och paketering av erbjudandet. För att finansiera en intensifierad marknadsbearbetning och bygga grunden för en datadriven affär genomför Compare-IT en företrädesemission på högst 11,1 MSEK, genom utgivande av 1 787 250 aktier. Beslutet fattades av Bolagets styrelse den 15 februari 2018 med stöd av det bemyndigande som årsstämman lämnade den 23 augusti 2017.

Bolagets delårsrapport för Q3 kommer som en konsekvens av företrädesemissionen att tidigareläggas och presenteras den 28 februari.

Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag

  1. Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 23 februari 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 februari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 februari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt och innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

  2. Teckningsperiod: 5 mars – 26 mars 2018.

  3. Teckningskurs: 6,20 SEK per aktie.

  4. Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 787 250 aktier motsvarande högst 11 080 950 SEK. Bolaget uppskattar emissionskostnaderna för företrädesemissionen till cirka 0,7 MSEK vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 10,4 MSEK efter avdrag för dessa kostnader.

  5. Antal aktier innan emissionen: 7 149 000 aktier.

  6. Värdering (pre-money): Cirka 44,3 MSEK baserat på teckningskursen 6,20 SEK.

  7. Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 mars – 23 mars 2018.

  8. Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 mars 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i slutet av april 2018.

  9. Aktiens ISIN-kod: SE0009606593

  10. Marknadsplats: Compare-IT:s aktie är noterad på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, memorandum, informationsfolder och anmälningssedel kommer att offentliggöras på Compare-IT:s (www.compare-it.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Informationsträffar I samband med den planerade emissionen kommer Compare-IT att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis för besökare och det bjuds på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

5 mars | Stockholm Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 16.00 Arrangör: Aktiespararna Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-5-mars

13 mars |Jönköping Plats och tid: Aktiedagen, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Gjuterigatan 5 i Jönköping, kl 13.40 Arrangör: Aktiespararna Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-jonkoping-13-mars

19 mars | Lund 21 mars | Göteborg

Detaljerad information om informationsträffarna kommuniceras senare samt på https://www.compare-it.se/for-investerare/

För ytterligare information:

Kerstin Lindqvist Toms VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-190 630 E-post: kerstin@compare-it.se

Jeanette Andersson Ordförande, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-181 982 E-post: jeanette@compare-it.se

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

留言


bottom of page