top of page

Första fasen av OurLivings hållbarhetsintegration är färdigställd

I våras meddelade bolaget att de tilldelats en affärsutvecklingscheck från Region Skåne för att fortsätta utveckla bolagets hållbarhetsarbete, stärka konkurrenskraften och lägga grund för framtida klimatrapportering. Nu meddelar bolaget att första fasen av bolagets hållbarhetsintegration är färdigställd.


OurLiving har under hösten arbetat intensivt för att kunna ta ytterligare krafttag för att stärka hållbarhetsintegrationen i koncernen. Den första fasen av projektet, bestående av kartläggning och integration av hållbarhetsfaktorer i affärsplanen, har bearbetats och utvärderats av OurLivings ledningsgrupp tillsammans med externa hållbarhetskonsulter. Fas 2 av hållbarhetsarbetet består av aktiv integration av det strategiska arbetet inom hela koncernen.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Bolagets kraftiga tillväxt för solenergilösningar ställer högre krav på personalen, samtidigt som arbete, utförande och leverans ska fortsätta ske på ett hållbart sätt som främjar de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. Vi har förberett oss under det senaste året och arbetat för att lägga en strategisk grund för fortsatt tillväxt och successiv lönsamhet med en hållbar ekonomisk tillväxt i fokus.”

Comments


bottom of page